Privacy Policy

Als je een online bestelling plaatst, hebben wij natuurlijk wel je gegevens nodig. Door deze gegevens in te geven op de website, geef je ons de toestemming deze te gebruiken voor verzending doeleinden. Wij hebben ze nodig om de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclame-acties/promoties. U bent altijd vrij om u onmiddellijk uit te schrijven en alle gegevens te verwijderen die we van u hebben verkregen. 

Die gegevens worden in het platform opgeslagen en zijn uitsluitend toegankelijk voor ons als gebruiker, RobinRouge. Informatie die bij doorverwijzing naar een betaal platform worden gebruikt en opgeslagen zijn ook onderworpen aan de nieuwe, strenge regels van de GDPR. U kan altijd hun privacy regels nakijken ( Paypal, etc... ).

We zijn niet verantwoordelijk voor de doorverwijzingen naar andere websites ( merken, artikels) en hun privacy regels. 

Uiteraard houden we alle gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. Je mag gerust zijn, ze worden zeker niet aan derden doorgegeven. Tevens heb je als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen of verwijderd te worden uit onze database. Op deze manier respecteert Robinrouge de GDPR ( General Data Protection Regulation) die in werking is getreden vanaf 25 mei 2018.